آخرین مطالب

آخرین ارسال های انجمن

لیست مطالب

ببار باران!

ببار باران!

خدایا ........

خدایا ........

روزی دختری از پسری که عاشقش بود پرسید :

روزی دختری از پسری که عاشقش بود پرسید :

دختر از دوستت دارم

دختر از دوستت دارم

برای توووووووو ........

برای توووووووو ........

✗وقتـی \

✗وقتـی \

گفتی به شرفم قسم که تنهایت نمیذارم...

گفتی به شرفم قسم که تنهایت نمیذارم...

ﺩﺭﺩﯾﻌﻨـﯽ :

ﺩﺭﺩﯾﻌﻨـﯽ :

حس عجیبیه

حس عجیبیه

چـرا سـاکـت نـمـی شـوی؟

چـرا سـاکـت نـمـی شـوی؟

خسته ام . . .

خسته ام . . .

مـــــــــن عاشـــــــــق نیستم!!!!

مـــــــــن عاشـــــــــق نیستم!!!!

تعداد صفحات : 5